Αναζήτηση μνημείων

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική που χτίστηκε σε διαφορετικές περιόδους. Το αρχικό κτίσμα χρονολογείται στον 14ο αι., κρίνοντας από τον τοιχογραφικό διάκοσμο και η επέκταση του έγινε περί τον 16ο αι. Τα τρία κλίτη είναι αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο, στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και στην Παναγία. Εκτός από τις ωραίες τοιχογραφίες στο κεντρικό και βόρειο κλίτος που ακολουθούν επιρροές από τεχνοτροπίες της Κωνσταντινούπολης, διακρίνονται τα οικόσημα της οικογένειας των Καλλέργηδων. Ξεχωριστή και σπάνια είναι και η φορητή εικόνα της Παναγιάς Οδηγήτριας που φυλάσσεται στο ναό.