Αναζήτηση μνημείων

Στην περιοχή του οικισμού υπάρχουν ίχνη από παλαιοχριστιανικές βασιλικές του 5ου-6ου αιώνα. Στην τοιχοδομία του Ναού του Σωτήρος έχουν ενσωματωθεί τα μέλη παλαιοχριστιανικής βασιλικής, και διατηρούνται χαράγματα, με παλαιότερο αυτό του 1362. Στο Ναό του Αγ. Γεωργίου σώζεται επιγραφή με χρονολογία του 1409.