Αναζήτηση μνημείων

Στον οικισμό, που πρέπει να υπάρχει από το 14ο αιώνα, συναντάμετις τοιχογραφημένες εκκλησίες του Μιχαήλ Αρχαγγέλου με χάραγμα του 1420, και του Αγ. Ισιδώρου, στον κοντινό οικισμό Τζενελιανά, με τοιχογραφίες επίσης χρονολογούμενες στα 1420.