Αναζήτηση μνημείων

Ο οικισμός του Αγίου Θωμά χτισμένος σε προνομιακή θέση, 30 χλμ. νότια της πόλης του Ηρακλείου, διασώζει μεγάλο σε σχέση με το μέγεθός του αριθμό ναών. Στο κέντρο του οικισμού δεσπόζει ο τρίκλιτος με τρουλλαίο νάρθηκα ναός του Αγίου Θωμά από τον οποίο πήρε ο οικισμός το όνομά του. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού, πιθανόν στη θέση ενός παλαιοχριστιανικού κτίσματος, προέκυψε όταν σ’ ένα άγνωστης μορφής κτίσμα της μεσοβυζαντινής περιόδου, τμήματα του οποίου σώζονται περιμετρικά στο κατώτερο τμήμα των τοίχων, καθώς και στο κεντρικό κλίτος, έγινε μία ριζική ανακατασκευή κατά την πρώιμη βενετική περίοδο. Τότε ο ναός μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική, ενώ λίγο αργότερα, πιθανόν τον 15ο αι., προστέθηκε και ο τριμερής νάρθηκας του οποίου το κεντρικό τμήμα στεγάζεται με τρούλλο με ιδιαίτερα ψηλό τύμπανο. Στα τέλη του 19ου αι. προσετέθη και το κωδωνοστάσιο με τη συμφυή βάση του, γύρω από το βόρειο θύρωμα, διαμορφωμένο μνημειακά με μία νεορωμανική τοξοστοιχία. Από τον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού σώζονται ελάχιστα ίχνη στο νότιο κλίτος, καθώς και η παράσταση της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας του 15ου αι. στο νότιο τμήμα του νάρθηκα.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες