Αναζήτηση μνημείων

Ο τρίκλιτος ναός της Παναγίας στον παλαιό πυρήνα του οικισμού των Μα­λίων, είναι αποτέλεσμα διαδοχικών επεμβάσεων σε έναν αρχικά μονόχωρο ναό, το σημερινό κεντρικό κλίτος. Κατά την ύστερη βενετική περίοδο ο ναός επεκτάθηκε με την προσθήκη του βόρειου και του νότιου κλίτους. Ο αρχικός ναός φέρει καλής ποιότητας τοιχογραφικό διάκοσμο του 14ου αι., ενώ το εικονογραφικό πρόγραμμα περιέχει σκηνές από τον χριστολογικό και μαριολογικό κύκλο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η απεικόνιση μόνο των βασικών προσώπων κάθε σκηνής, όπως στη Σταύρωση, όπου εκτός από τον Χριστό εικονίζονται μόνον η Παναγία και ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει και η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας που σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, σχεδόν μικρογραφικές, παραστάσεις του ναού καταλάμβανε τόσο τον δυτικό τοίχο, όσο και μέρος του βόρειου και του νότιου, με τους δώδεκα Αποστόλους να κρατούν ανοιχτούς κώδικες με το αρχίγραμμα του ονόματός τους. Στον ναό διασώζεται και μία ενδιαφέρουσα συλλογή εικόνων από τον 15ο έως και τον 19ο αι., με πιο σημαντικές αυτή των Εισόδιων του 15ου, αλλά και δύο χαρακτηριστικές της Κρητικής Σχολής, του Κεφαλοφόρου αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και της Δέησης.