Αναζήτηση μνημείων

Μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός. Η επιγραφή με χρονολογία 1393 μας πληροφορεί ότι κτήτορας είναι η Άννα Μοσκάννα.